TUTUSTU ANNAAN

KUKA OLEN?

Minua kuvaillaan usein aktiiviseksi, lempeäksi ja aurinkoiseksi ihmiseksi. Uskon, että nämä ominaisuudet välittyvät myös tavassani työskennellä ja kohdata kaikki asiakkaani. Tärkeimmät arvoni ovat yhdenvertaisuus, empaattisuus ja rohkeus.

Minulle on tärkeää kohdata jokainen omana itsenään, kuulla asiakkaan tarpeet ja antaa tilaa tunteille. Työotteeni on kuitenkin eteenpäinkatsova ja energinen. Haluan auttaa asiakasta oivaltamaan ja ottamaan käyttöön uusia ajatus- ja toimintamalleja oman hyvinvointinsa edistämiseksi.

KIINNOSTUS

Kiinnostuin työ- ja organisaatiopsykologiasta jo opiskeluaikanani. Opinnäytetyöni käsittelivät työn ja vapaa-ajan tuunausta eli sitä, miten ihminen voi itse pienillä tavoilla muokata työtään itselleen paremmin sopivaksi ja mielekkäämmäksi. Jo tuolloin pääsin perehtymään siihen, mitkä asiat työssä edistävät työhyvinvointia ja mitkä ovat edellytykset mielen hyvinvoinnille kuormittavan arjen keskellä.

Työ on läsnä suurimman osan ihmisistä elämässä jossain vaiheessa elämää ja tällöin se on merkittävä osa yksilön arkea. Työhyvinvoinnilla on iso vaikutus yksilön yleiseen hyvinvointiin sekä yritysten toimintaan ja tuloksellisuuteen. Yksilön hyvinvoinnin ja mielenterveyden lisäksi minua innostaa yhteisöjen ja organisaatioiden hyvinvointi sekä johtamisen ja rakenteiden vaikutukset niihin.

Organisaatioiden ja yksilöiden hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan. Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ehkäisee mielenterveysongelmista seuraavia negatiivisia vaikutuksia niin yksilön kuin hänen ympäristönsä osalta. Siksi työelämän inhimillistäminen on tärkeää. 

KOULUTUS JA KOKEMUS

Olen koulutukseltani psykologian maisteri ja suorittanut työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen. Opiskelen parhaillaan valmentavaksi työnohjaajaksi STOry:n hyväksymässä koulutuksessa (Dynamo Academy), josta valmistun keväällä 2024. Tule työnohjausasiakkaaksi!

Psykologina minulla on laaja-alainen ymmärrys ihmismielestä, työskentelyyn ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, työyhteisöjen toiminnasta ja johtamisesta. Minulle on kertynyt psykologina työkokemusta erityisesti työterveyshuollon maailmasta, jossa olen tukenut monien erilaisten toimialojen työntekijöitä ja organisaatioita työhyvinvointiin liittyvissä haasteissa.

Kaiken kaikkiaan ammatillista osaamistani on kerryttänyt myös yli 10 vuoden kokemus erilaisista vapaaehtois- ja johtamistehtävistä partiossa. Partiojohtajana olen ohjannut ja johtanut lukuisia lasten ja nuorten ryhmiä, mutta vastannut myös aikuisten ja heidän toimintansa johtamisesta. Partion kautta minulla on paljon kokemusta ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden toiminnasta, sen kehittämisestä ja erilaisista johtamisen haasteista. 

KUINKA VOIN AUTTAA? 

Toteutan psykologi-, työnohjaus- ja hyvinvointipalveluita Turun alueella ja etänä. Katso lisää täältä ja ota yhteyttä!